• Căn hộ Premier 2 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Căn hộ Premier 2 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Căn hộ Premier 2 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Căn hộ Premier 2 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam

Mỗi căn hộ Premier 2 phòng ngủ có diện tích 82m2 với 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, phòng giặt đồ, ban công tiện ích và ít nhất một ban công thoáng đãng hướng tầm nhìn ra thành phố.

Chi tiết
 • Căn hộ Executive 2 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Căn hộ Executive 2 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Căn hộ Executive 2 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Căn hộ Executive 2 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Căn hộ Executive 2 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam

Mỗi căn hộ Executive 2 phòng ngủ có diện tích 124m2 với 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, phòng giặt đồ với ban công tiện ích và ít nhất một ban công thoáng đãng hướng tầm nhìn ra thành phố.

Chi tiết
 • Căn hộ Premier 3 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Căn hộ Premier 3 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Căn hộ Premier 3 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Căn hộ Premier 3 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Căn hộ Premier 3 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam

Mỗi căn hộ Premier 3 phòng ngủ có diện tích 138m2 với 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, phòng giặt đồ với ban công tiện ích và ít nhất một ban công thoáng đãng hướng tầm nhìn ra thành phố.

Chi tiết
 • Căn hộ Executive 3 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Căn hộ Executive 3 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Căn hộ Executive 3 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Căn hộ Executive 3 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Căn hộ Executive 3 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Căn hộ Executive 3 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Căn hộ Executive 3 phòng ngủ - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam

Mỗi căn hộ Executive 3 phòng ngủ có diện tích 143m2 với 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, phòng giặt đồ với ban công tiện ích và ít nhất một ban công thoáng đãng hướng tầm nhìn ra thành phố.

Chi tiết
 • Penthouse - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
 • Penthouse - Sherwood Residence | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam

Experience the truly ideal life in a penthouse unit. Spacious, luxurious, fully furnished and equipped with the finest amenities, you will feel right at home.

Chi tiết