Drop Zones
Language Switcher App
Drag App Here
LeadRate App
Drag App Here
Booking Mask App Zone
Drag app here

GÓI DỊCH VỤ ĐI KÈm

Các gói dịch vụ kèm theo phòng ở sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời để chúc mừng những dịp kỷ niệm  đặc biệt hay đơn giản chỉ là một cách chiêu đãi bản thân trong suốt kỳ nghỉ.​
Invisible App Zone
Drag apps